Tuesday, 14 February 2006

Láska k tebe

Pohľad tvojich očí
vtláča do mňa city,
ktoré láskou sú žhavené
a srdcom tvorené.

Teplo a kľud milovania
zanechajú vo mne,
v mojom srdci,
dnešným svetom trápeným.

Ten pocit, tá láska,
to spojenie tiel i duší.
Vyznávam ti, milá moja,
milujem ťa.