Sunday, 27 January 2013

Nezmysel a snaha

Nezmysel života,
tápanie bez cieľa.
Hľadanie podstaty,
neúspech predom daný.

Pravá láska,
to jediné je to pravé.
To čo už pomaly neznáme je,
to čo už málokto pozná.

Strácanie času,
strácanie seba samého.
So stratou lásky,
stráca sa všetko.

Nájde sa snaha,
chvíľu účel spĺňa.
Snaha sa pomaly vytratí,
stratou každej lásky.

Nakoniec neostane nič,
prosté prázdne schránky.
Tápajúc po svete,
bez lásky a snahy.