Wednesday, 7 May 2014

Sonet na okraji útesu

Na kraj odsunutý,
na okraj najvyššieho útesu,
opustený a spustošený,
kde nikoho nie sú.

Srdce rozbité
na kúsky tisíce,
lásky na sekundu ožité,
planej nádeje súce.

Za zásluhy nicota,
za lásku samota.
Nehodnosť času iných,
nezáujem živých.
V ústret smrti,
odlúčenej smrti.