Tuesday, 22 July 2014

Vratna dolina devastation (after 21.07.2014)Tuesday, 15 July 2014

Our Subaru

Our Subaru, which is in Japan,
Holy is your name,
Your car come,
Your ride will be on the road also on the dirt.
Give us this day your reliability
and forgive us our mistakes,
as we forgive other drivers
and lead us away from danger,
but deliver us from bad roads. Amen


[Slovak version]
Subaru naše, ktoré si v japonsku,
posväť sa meno tvoje,
príď auto tvoje,
buď jazda tvoja ako na ceste, tak i na hline.
Subaru naše každodenné daj nám spoľahlivosť
a odpusť nám naše chyby,
ako i my odpúšťame iným vodičom,
a neuveď nás do nebezpečenstva,
ale zbav nás plných ciest. Amen.