Tuesday, 13 February 2018

Children is important part of our lifes

Poeple like to travel, discover new places. Usually we get to this activity in adult age. But in this age generally we already lost childlike view on world. Today it is in the posture to postpone the foundation of the family, so we do not even have these cute creatures around us who would remind us. Try to forget on all your boxes and labels in your head, which you use on everything around you.


Watch children. Learn from their joy from tiny things, which we take as a common thing in life. Observer how they discover stuff, which don't know. Creating a family is not a end, how young adult people mistakenly think in this days. We want or we do not want, everything else it's only excuses. Not only traveling with your family bring you totally different view on world. It will be better, trust me. After all you will learn gratitude and humility.

Consider this two options about traveling, which one have a bigger value. Traveling alone and then just saying what you saw or live through, to few your friends. Sharing pictures on social networks, which other people just fast saw and after all it say nothing to them. Or the another option, travel with family, live through this moments together, with people you love. Common memories. Life is not exactly what you live through, but with who. As is true, home isn't a place but people.

If we look on world creation by Bible, God created the man as his child. After He created a world. I believe, the God himself had a joy from observing us, how we started discover this world as a children. Why we are trying to pull away from this plan?


[Slovak version]
Deti sú dôležitá časť našich životov

Ľudia radi cestujú, spoznávajú nové miesto.  Veľa krát sa k tejto aktivite dostávame až v dospelosti. V tomto veku už sme ale väčšinou stratili ten detský pohľad na svet. Dnes je v móde odkladať zakladanie rodiny, takže ani nemáme okolo seba tieto roztomilé stvorenia, ktoré by nám to pripomenuli. Zabudnite na všetky svoje virtuálne krabice a menovky, ktoré nosíte v hlave, ktoré dávate všetkému okolo seba.


Pozorujte deti. Učte sa ich radosti z maličkostí, ktoré my už veľa krát berieme ako samozrejmosť. Sledujte ako skúmajú veci, ktoré zatiaľ nepoznajú. Založením rodiny život nekončí, ako si dnes mladí dospelí ľudia mylne myslia. Buď chceme alebo nechceme, všetko ostatné sú len výhovorky. Nie len cestovanie s vašou rodinou Vám prinesie úplne iný pohľad na svet. Bude lepší, verte mi. A koniec koncov sa naučíte vďačnosti a pokore.

Zvážte nasledujúce dve možnosti ohľadne cestovania, čo má väčšiu hodnotu. Cestovanie osamote a následné len rozprávanie toho čo ste videli pár svojim kamarátom. Zdieľanie fotiek na sociálnych sietiach, ktoré si ostatný poriadne ani nepozrú a v podstate im nič nepovedia. Alebo cestovanie s rodinou, prežitie týchto momentov s ľuďmi, ktorých milujete. Spoločné spomienky. Život nie je ani tak o tom čím si prejdete alebo čo zažijete, ale s kým si tým prejdete. Tak isto ako platí, domov nie je miesto ale ľudia.

Keď sa pozrieme na stvorenie sveta podľa Biblie, tak Boh stvoril človeka ako svoje dieťa. Potom čo stvoril celý svet. Verím tomu, že On sám sa radoval z toho, ako sme začali skúmať tento svet ako malé deti. Prečo by sme sa teda mali od tohoto plánu vzďaľovať?

No comments:

Post a Comment