Saturday, 28 November 2015

Problematika assets pri tvorbe webu

Naprogramovať webovú stránku v dnešnom svete sa nezaobíde bez javascriptov a štýlov. Sú to dôležité prvky z hľadiska návštevníkov, predsa chceme aby sa im stránka páčila. Logiku týchto assets súborov sa dá riešiť niekoľkými spôsobmi a my sa teraz pozrieme na túto problematiku.